Husorden for Ejerforeningen Parkhusene II.

 

ALTANEN:

Beboere har pligt til at holde altanen ren, og sørge for at afløbsrør ikke er tilstoppet.

Beboere må godt tørre tøj på altanen, når bare tørresnore og tørrestativ ikke er højere end altanens rækværkskant.  Tørring af tøj og luftning af dyner m.v. må ikke foregå over altanens rækværk.

Der må ikke opsættes nogen form for antenne/parabol på altanen, tag eller andre steder.

Markiser på altanerne må kun opsættes efter tilladelse fra bestyrelsen.

Beplantning og vedligeholdelse af altankasser må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere.  Vanding af beplantning på altanerne må først finde sted efter kl. 21.00.

Afskærmning af altanerne skal og må kun være i brune nuancer.

Der må ikke benyttes grill, herunder engangsgrill, på de private altaner/terrasser (dog er gasgrill & el-grill tilladt).

 

 

FÆLLES AREALER:

Cykler, barnevogne, legeredskaber, flasker, papkasser, fodtøj og lign. må ikke stilles i trappeopgange, kældre, foran entredøre og på andre fællesarealer, hvor de kan være til gene for andre og af sikkerhedsmæssige hensyn.

Åbne døre og vinduer i trappeopgange og kældre kan i stærk frostvejr og regnfulde perioder forårsage frost- og vandskader. Vær opmærksom på at hoveddøre lukkes ved ind og udgang, også af sikkerhedsmæssige årsager.

Luk aldrig nogen ind i opgangene uden at du kender dem eller deres hensigt.

Forurening og beskadigelse samt graffiti på ejendommens døre og vinduer, trapper, murværk og tagterrasse skal omgående udbedres af den husstand, der har forårsaget ødelæggelsen, herunder beskadigelser hidrørende fra børns leg.

Husdyr må ikke være til gene for andre beboere, og  hunde skal altid føres i snor. Efterladenskaber skal fjernes af ejeren ved færden uden for lejligheden.

Børn må ikke lege eller opholde sig i trappeopgange, elevatorer og kældre.

Parkering af personbiler og motorcykler skal ske på parkeringspladserne. Knallertkørsel må ikke finde sted på fællesarealerne.

Affald må kun nedlægges i de dertil indrettede affaldsskakte og skal være indpakket i egnede poser, således at forurening undgås. Intet affald og kasserede brugsting må henkastes på fællesområderne.

Ved brug af fælles tagterrasse skal beboere rydde op efter sig, og vise hensyn til andre beboere som samtidigt bruger tagterrassen.

Hynder skal lægges tilbage i skuret og stole/borde  skal stilles tilbage i udgangsposition/placering.

Der må ikke bruges kulgrill på tagterrassen.

 

 

HENSYNSTAGEN TIL NABOEN:

Støjende adfærd, der er til gene for de øvrige beboer, er ikke tilladt. Høj musik, TV og lign. må ikke spilles for åbne døre og vinduer.  

Efter kl. 22.00 og frem til kl. 08.00 må der kun spilles på stærkt afdæmpet måde.

Ved festlige lejligheder skal beboere adviseres om dette ved opslag eller omdeling af breve.

Brug af boremaskiner eller andet støjende værktøj må ikke finde sted fra kl. 18.00- 10.00.

 

 

ANDET:

Beboere må ikke sætte egne navneskilte op, undtagen ud for egen indgang.

Ved fejl og mangler på fællesarealer og opgange, kontaktes Bestyrelsesformanden for udbedring.

Såfremt Bestyrelsen planlægger arbejdsdage for Ejerforeningens fremme, er alle beboere pligtige til at møde op.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Parkhusene II.